Onderhoudscontracten bij Truckland

Met de onderhoudscontracten of beheerscontracten van Truckland vergroot u de betrouwbaarheid en inzetbaarheid van uw wagen(park). U verkleint hiermee immers de kans op ongewenste stilstand en de eventuele bijkomende gevolgschade.

Uw wagenparkbeheer ontzorgd met onze onderhoudscontracten

Onderhoudscontracten van Truckland kunnen worden afgesloten voor een enkel voertuig of grote wagenparken en geven u een duidelijk inzicht in de kosten. Voor een vast bedrag per maand voeren wij het voorgeschreven (en preventief) onderhoud en benodigde reparaties uit. U kunt kiezen uit een Excellent-contract of een Beheer-contract.

Excellent-contract

Dit is een gesloten contractvorm met een vastgestelde looptijd waarbij voor een vast bedrag per maand nagenoeg alle onderhoudskosten en reparaties worden uitgevoerd. Indien u onverhoopt (in binnen- en buitenland) met pech onderweg komt te staan, zijn eventuele benodigde reparaties afgedekt. Indien noodzakelijk coördineren wij het afslepen en repatriëren van uw voertuig.

Contract verlengen
Afhankelijk van de kilometerstand en de leeftijd van uw voertuig is het in sommige gevallen mogelijk om een Excellent-contract te verlengen. Als dit tijdig bekend is, wordt hier met de werkzaamheden in het laatste jaar rekening gehouden.

Beheer-contract

Dit is een open contractvorm die meestal toegepast wordt voor gebruikte voertuigen of op het moment dat u een Excellent-contract wil verlengen. Voor een overeengekomen voorschot per maand wordt het voorgeschreven onderhoud en benodigde reparaties uitgevoerd. Net zoals bij een Excellent-contract coördineren wij strandingen in binnen- en buitenland. Omdat dit een open contractvorm is kunt u deze op elk moment opzeggen. Na het beëindigen van het beheer-contract worden de werkelijk kosten met (het totaal van) de maandelijkse voorschotten verrekend.

Periodieke rapportages geven inzicht in de kostenontwikkeling. Eventuele afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en bieden mogelijkheid tot bijsturing. Dit alles om tot een zo gunstige kilometerkostprijs te komen, uitval tot een minimum te beperken en de bedrijfszekerheid te waarborgen.

Truckland onderhoudscontracten

Truckland gaat voor een lange termijn relatie

Truckland gaat voor een lange termijn relatie. We ontzorgen, denken mee, zijn transparant en flexibel door met u en de markt mee te bewegen. Altijd met als doel het beheersbaar houden van de kosten en een maximale inzet van uw materieel.

Heeft u andere vragen over onze onderhoudscontracten?

Neem voor vragen contact op met Truckland Services via tel: 020-585 1130, of stuur een mail naar: roc@truckland.nl. Wij helpen u zo spoedig mogelijk.

Werkzaamheden in het laatste jaar

U heeft een voertuig waarvan het onderhoudscontract binnenkort verloopt. Hoe wordt er dan omgegaan met reparatie- en onderhouds-werkzaamheden?
In het laatste jaar van een onderhoudscontract zijn een aantal “toekomstgerichte” werkzaamheden niet meer afgedekt door het contract. Aan de hand van onderstaand voorbeeld wordt dit toegelicht:

  • Einde contract: 01-01-2024 en/of 900.000 km
  • APK-vervaldatum: 15-12-2023
  • Tacho-vervaldatum: 15-01-2024
  • Onderhoudsinterval: 100.000 km en/of 1 keer per jaar

Dit voertuig heeft in februari 2023 bij 820.000 km zijn laatste oliewissel gehad en word in december 2023 aangeboden voor een onderhoudsbeurt + APK + Tacho + een aantal reparaties.

  • De kosten voor de onderhoudsbeurt zijn niet meer afgedekt door het contract; het voertuig is qua kilometers en tijd nog niet aan een beurt toe.
  • De kosten voor de APK zijn wel afgedekt door het contract; de APK vervaldatum valt nog binnen het contract.
  • De kosten voor de het ijken van de Tacho zijn niet meer afgedekt door het contract; de Tacho-vervaldatum valt niet meer binnen het contract.
  • De kosten voor de reparaties zijn wel afgedekt door het contract want het contract is nog niet verlopen.

Indien u na het verlopen van het onderhoudscontract met uw voertuig door wil blijven rijden, kunt u uiteraard de onderhoudsbeurt en het ijken van de Tacho wel door Truckland laten uitvoeren; de kosten hiervan worden dan separaat aan u gefactureerd.

Naar boven